Prihláška do GreEn

V rámci tohto projektu chceme dať stavajúcim aj začínajúcim podnikateľkám 

príležitosť svoju činnosť lepšie propagovať 

a zároveň zvyšovať svoje povedomie o otázkach udržateľnosti a o environmentálnych aspektoch podnikania.


Vzdelávacia časť projektu obsahuje celkom 9 vzdelávacích modulov po 3 hodinách.

Moduly obsahujú jednak online stretávanie (webináre), ale aj materiály pre samoštúdium.


Na získanie certifikátu o absolvovaní projektu GreEn je nutné absolvovať minimálne 6 vzdelávacích modulov.


Pilotná časť vzdelávacieho projektu štartuje v septembri 2023 prvý webinárom.

Nasledujúce moduly budú dostupné začiatkom roku 2024.


Vaša účasť na projekte je ZADARMO :-)