O projektu

Projekt Green Entrepreneurship (zkráceně GreEn), který je realizován v rámci programu Erasmus+ Small scale Partnership, je výsledkem spolupráce tří organizací:

Jeho hlavním cílem je sdílet zkušenosti partnerů v oblasti rozvoje profesních kompetencí žen, konkrétně v řízení udržitelného podnikání, a v oblasti využití moderních technologií pro marketingové účely.

Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žen, které mají zájem rozvíjet své podnikatelské dovednosti bez ohledu na to, v jaké části podnikatelského procesu se nacházejí (tedy i když o podnikání teprve uvažují).

GreenEn si klade za cíl vytvořit hybridní (online/offline) vzdělávací kurz pro tuto skupinu.

Hlavními diskutovanými tématy bude zohlednění ekologických problémů v podnikání (např. snižování spotřeby energie, omezení produkce odpadů, využití oběhového hospodářství či větší zaměření na obnovitelné a lokální zdroje) a zároveň prosazování této problematiky v marketingových strategiích. Marketingová složka kurzu je věnována především využití mobilních aplikací. Kurz bude mít modulární formu, takže si každá účastnice může vybrat zaměření, které odpovídá jejím aktuálním potřebám a očekáváním.

Kromě vzdělávacího kurzu bude součástí projektu i mezinárodní skupina založená na sociální síti. Ten bude sloužit ke sdílení zkušeností, produktů, tipů a triků mezi účastníky projektu.

Účastnicím bude k dispozici také motivační blog / e-book s 12 příklady dobré praxe v podobě rozhovorů s podnikatelkami.

Pilotního běhu kurzu se zúčastní 30 žen ze tří zemí, které na tomto projektu spolupracují.

Účast na projektu je zdarma :-)