O projekte

Projekt Green Entrepreneurship (skrátene GreEn), ktorý je realizovaný v rámci programu Erasmus+ Small scale Partnership, je výsledkom spolupráce troch organizácií:

Jeho hlavným cieľom je zdieľať skúsenosti partnerov v oblasti rozvoja profesijných kompetencií žien, konkrétne v riadení udržateľného podnikania, a v oblasti využitia moderných technológií na marketingové účely.

Projekt je zameraný na cieľovú skupinu žien, ktoré majú záujem rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti bez ohľadu na to, v akej časti podnikateľského procesu sa nachádzajú (teda aj keď o podnikaní ešte len uvažujú). GreenEn si kladie za cieľ vytvoriť hybridný (online/offline) vzdelávací kurz pre túto skupinu.

Hlavnými diskutovanými témami bude zohľadnenie ekologických problémov v podnikaní (napr. znižovanie spotreby energie, obmedzenie produkcie odpadov, využitie obehového hospodárstva či väčšie zameranie na obnoviteľné a lokálne zdroje) a zároveň presadzovanie tejto problematiky v marketingových stratégiách. Marketingová zložka kurzu je venovaná predovšetkým využitiu mobilných aplikácií. Kurz bude mať modulárnu formu, takže si každá účastníčka môže vybrať zameranie, ktoré zodpovedá jej aktuálnym potrebám a očakávaniam.

Okrem vzdelávacieho kurzu bude súčasťou projektu aj medzinárodná skupina založená na sociálnej sieti. Ten bude slúžiť na zdieľanie skúseností, produktov, tipov a trikov medzi účastníkmi projektu.

Účastníčkam bude k dispozícii aj motivačný blog/e-book s 12 príkladmi dobrej praxe v podobe rozhovorov s podnikateľkami.

Pilotného behu kurzu sa zúčastní 30 žien z troch krajín, ktoré na tomto projekte spolupracujú.

Účasť na projekte je zadarmo :-)